Một số kinh nghiệm dạy bài khó môn sinh học lớp 9

 12/12/2019, 13:00

Môn sinh học lớp 9 là một môn khoa học tự nhiên giúp học sinh tìm hiểu và nghiên cứu về Di truyền và biến dị; Sinh vật và môi trường, đây là một nội dung mới và khó đối với học sinh, nội dung các bài thường dài về nội dung và trừu tượng về kiến thức. Do đó đòi hỏi học sinh phải tập trung cao và khả năng khai thác, phân tích tổng hợp từ nhiều nguồn kiến thức là rất quan trọng, giáo viên cần biết hướng dẫn học sinh tìm ra kiến thức mới.