• - Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua (Vật lí 9)
  • - Tính chất hóa học của Bazơ (Hóa học 9)
  • - Cơ quan phân tích thính giác (Sinh học 8)
  • - Bội chung nhỏ nhất (Toán 6) 
  • - Cây tre Việt Nam (Ngữ văn 6)- So Sánh (Ngữ văn 6)- Câu trần thuật đơn có từ là (Ngữ văn 6)- Sơn Tinh-Thủy Tinh (Ngữ văn 6)- Nhân hóa (Ngữ văn 6)- Số từ và lượng từ (Ngữ văn 6)- Câu đặc biệt (Ngữ văn 7)- Những câu hát về tình yêu quê hương đất ...