Phần mềm mềm Adobe Audition15

 21/11/2018, 14:41

Phần mềm mềm Adobe Audition15 được sử dụng để ghi âm và xử lý âm thanh cho chương trình PTMN.

Danh sách file (1 files)