Phần mềm tạo bài giảng E-learning Adobe Presenter 7.0

 25/11/2018, 07:27

Thầy cô click vào biểu tượng trên hoặc VÀO ĐÂY để tải phần mềm về cài đặt. Có gì khó khăn trong việc cài đặt và sử dụng, xin vui lòng liên hệ Chu Đức Hòa. 

Link tải:  http://www.mediafire.com/file/3sz8x9aszlz988w/Presenter7_Program.zip

Chúc quý thầy cô cài đặt và sử dụng thành công !