• Lê Hồng Mãnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0381097895
  • Email:
   lehongmanh.c2ptdong@gmail.com
 • Châu Văn Mới
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0942413808
  • Email:
   chauvanmoi.c2ptdong@gmail.com
 • Trương Thị Yến Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0918112525
  • Email:
   truongyenlinh.c2ptdong@gmail.com
 • Châu văn Lùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0123456789
 • Chu Đức Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV - Tổng phụ trách
  • Điện thoại:
   0912712704
  • Email:
   chuduchoa.c2ptdong@gmail.com
 • Đoàn Ngọc Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí Thư
  • Điện thoại:
   0944050720
  • Email:
   doanngocdiem.c2ptdong@gmail.com
 • Phạm Minh Thủ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch
  • Điện thoại:
   01657446335
  • Email:
   phamminhthu.c2ptdong@gmail.com
 • Đặng Văn Cảnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0917464373
  • Email:
   dangvancanh.c2ptdong@gmail.com
 • Vưu Kim Diệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   01238252238
  • Email:
   vuukimdiep.c2ptdong@gmail.com
 • Tạ Thanh Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01202993588
  • Email:
   tathanhnguyet.c2ptdong@gmail.com
 • Trần Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0917703700
  • Email:
   tranthiha.c2ptdong@gmail.com
 • Lê Thị Thu Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985013271
  • Email:
   lethithutrang.c2ptdong@gmail.com
 • Nguyễn Thùy Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0986895335
  • Email:
   nguyenthuylinh.c2ptdong@gmail.com
 • Tạ Quang Lương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0945605114
  • Email:
   taquangluong.c2ptdong@gmail.com
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10.131
Hôm qua : 10.209
Tháng 12 : 350.139
Năm 2020 : 4.129.647